Isolatie

De isolatie van rieten daken draagt bij aan een besparing op de energiekosten, maar voegt bovendien aanvullend wooncomfort toe. U kunt uw rieten dak op een aantal verschillende manieren isoleren.

Kies bijvoorbeeld voor een gesloten constructie, waarmee u de isolatiewaarde (RC) behoorlijk kunt verhogen. Dit biedt bovendien bouwtechnisch een aantal voordelen, waardoor u een flinke besparing combineert met aanvullend wooncomfort en een zeer degelijk rieten dak.

(Aanvullende) Isolatie
Het isoleren van een rieten dak, indien goed uitgevoerd, geeft meer comfort en door het dak gaat minder energie verloren. Maar bij het isoleren verschuift het dauwpunt naar binnen. Een verkeerd uitgevoerde isolatie geeft daarom kans op problemen door vochtophoping. Om deze reden hoort bij alle constructies, waarop riet toegepast en waaronder gewoond en geleefd wordt, aan de binnenzijde van de constructie een dampremmende laag te worden aangebracht.

De meest toegepaste constructie op nieuw te bouwen panden is een schroefdak op een isolatiepaneel. Dit komt door de strengere eisen uit het bouwbesluit t.a.v. thermische isolatie. Het bouwbesluit 2012 schrijft op dit moment een R-waarde voor van R=6,0. De isolatiepanelen zijn relatief goedkoop doordat ze snel te plaatsen zijn en grote overspanningen aankunnen. In de isolatiepanelen hoort een doorlopende dampremmende laag aangebracht te zijn.

De meest toegepaste constructie op een bestaand pand is het schroefdak op een 18 mm. plaatmateriaal. Het is relatief goedkoop, heeft een goede brandveiligheid, en een redelijke isolatiewaarde van R = 4,42. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd bij een bestaande kap, dan kan aanvullend geïsoleerd worden. Pas een dampremmende folie toe zo laag mogelijk in de constructie en zorg voor een dampdichte, lekvrije afwerking van de folie.


Vereiste Rwaarden zoals gesteld door het bouwbesluit 2012:

Woningen ouder dan 1997              Rc= 1,3 m²K/W
Woningen ouder dan 1-04-2012     Rc= 2,5 m²K/W
Woningen jonger dan 1-04-2012    Rc= 3,5 m²K/W
Woningen jonger dan 1-01-2015    Rc= 6,0 m²K/W

Per 1 januari 2015 is de in het bouwbesluit vereiste Rc-waarde voor daken op nieuw te bouwen woningen gegaan van 3,5 naar 6,0. Wanneer een schroefdak gemaakt wordt moet het isolatiepaneel dus een R waarde van minimaal 1,72 hebben. Wanneer een traditioneel rieten dak gemaakt wordt, moet het isolatiepaneel dus een R waarde van minimaal 6,0 hebben. Bij een traditioneel rieten dak telt het riet immers niet mee in de berekening.Multifoil of meerlaagse folie
De laatste jaren hebben de meerlaagse isolatiefolies, zogenaamde multifoils, een grote opmars gemaakt. Steeds vaker worden deze multifoils toegepast, met name bij renovatieprojecten. Een aantal fabrikanten van multifoils claimen extreem hoge isolatiewaarden. Wanneer deze folies getest worden volgens de Ontwerprichtlijn Reflecterende Isolatie van het SBR dan blijkt dat deze R waarden niet gehaald worden.
Onder ideale omstandigheden kan voor de meest gebruikte multifoils van ongeveer 1 cm. dik met een Rwaarde van 1,1 gerekend worden (aan beide zijden van de folie een luchtspouw). De rest van de isolatiewaarde moet dus uit het riet en de overige constructiedelen gehaald worden. De multifoils hebben zeker binnen de renovatiemarkt hun eigen plek verdiend en kunnen prima in combinatie met andere isolatiematerialen worden gebruikt. Het grote voordeel van de folie is vooral de eigenschap als lucht- en dampdichte laag en de eenvoudige verwerking ervan.

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS (SEEH)

De overheid heet nieuw leven geblazen in de regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, ook wel SEEH. Voor deze regeling is een totaal subsidiebedrag van €84 miljoen beschikbaar gesteld. In het kort behelst de regeling dat een woningeigenaar (die dan ook bewoner moet zijn) 2 energiebesparende maatregelen uit moet voeren om in aanmerking te komen voor subsidie.

De subsidie moet aangevraagd worden door de eigenaar (tevens bewoner) van het pand. Er gelden een aantal voorwaarden, waaronder de minimale oppervlakte van het te isoleren gedeelte en een minimale isolatiewaarde van de aan te brengen isolatie (Rd=3,5).


De regeling loopt van 15 augustus 2019 t/m 31 december 2020. Er kan door de eigenaar subsidie aangevraagd worden vanaf 2 september 2019 en pas nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Riet wordt door de overheid niet gezien als een isolatiemateriaal. Het aanbrengen van een rieten dak (zelfs al zou deze een Rd waarde halen van 3,5 of hoger) valt dus niet onder deze subsidieregeling. Het aanbrengen, door de rietdekker, van extra aanvullende isolatie valt natuurlijk wel onder de regeling.

Wanneer bij renovatie (ook bij vervanging van een traditioneel gebonden dak door een schroefdak) meer dan 25% van de gebouwschil gerenoveerd wordt is volgens de wet sprake van een zogenaamde ingrijpende renovatie aan de schil. In dat geval gelden de isolatie-eisen voor nieuwbouw: er moet een Rc van 6 m²K/W gehaald worden. Riet op een 18 mm. plaat kent een Rd van 4,42. Om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen zal de aangebracht isolatie dan een Rd moeten hebben van 1,58.

NB: naast deze regeling blijft het lage BTW tarief (9% BTW) gelden op het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Update: 01-01-2021 Er is nog steeds subsidie aan te vragen via een nieuwe regeling, meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het rvo: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde