Zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen zowel op een nieuw als op een bestaand rieten dak goed toegepast worden. In een nieuw te dekken dak is het aanbrengen van zonnepanelen uiteraard eenvoudiger en minder tijdrovend. De laatste jaren is er een flinke opmars geweest in de toepassing van zonnepanelen en collectoren. Dit heeft te maken met het verhoogde milieubewustzijn van huiseigenaren, maar zeker ook met verscherpte EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) eisen vanuit het bouwbesluit. Daarnaast zijn de zogenaamde PV-panelen (Photo Voltaïsche) door overproductie en subsidies steeds goedkoper geworden.

 

De beste wijze om zonnepanelen op het rieten dak te plaatsen is door deze in te werken in het riet. In het dakvlak is dan een uitsparing die opgevuld wordt met het paneel / de panelen. De ruimte onder de panelen zullen dan voorzien moeten worden van bijvoorbeeld EPDM om de constructie waterdicht te maken. Daarnaast is het van belang om de panelen zo vrij als mogelijk van het riet in te werken. De panelen kunnen dan optimaal ventileren wat het rendement van de panelen ten goede komt. Verder moet gelet worden op schaduw die op de panelen kunnen vallen. Hierdoor zal het rendement van de panelen verlagen. Worden de panelen te diep t.o.v. het dak ingewerkt dan zal voornamelijk aan de boven- en zijranden van de panelen schaduw op de panelen vallen. Er kan rekening gehouden worden met de volgende maten:

 

  • afstand breeuw en onderkant riet (bovenkant) tot zonnepaneel 15 tot 20 cm.
  • hoogte buitenoppervlak riet t.o.v. zonnepaneel +/- 10 tot 12 cm.


Er zijn leveranciers die panelen aanbieden met gootstukken.  Deze kunnen daardoor net als een dakraam ingedekt worden. Evenals het dakraam kunnen de panelen ook geschakeld worden. De zonnepanelen liggen wanneer ze ingewerkt worden gelijk met of onder het buitenoppervlak van het rieten dak. Het is aan te bevelen de panelen onder het buitenoppervlak te plaatsen. Het rietpakket is immers aan slijtage onderhevig en zal na verloop van jaren dunner worden. Wanneer de panelen gelijk met het buitenoppervlak geplaatst worden zullen deze na een aantal jaar boven het rietpakket uitsteken.


Bij bestaande rieten daken worden panelen ook wel eens op het riet geplaatst. Dit is niet aan te bevelen doordat het riet onder de panelen wel nat kan worden maar door gebrek aan zon en wind slecht zal kunnen drogen. De kwaliteit van het riet gaat dan versneld achteruit waardoor eerder onderhoud noodzakelijk is. Dit onderhoud kan dan ook nog eens slecht uitgevoerd worden doordat de rietdekker er niet bij kan zonder het paneel te verwijderen.