Kosten & subsidies

De kosten van een rieten dak zijn voor elk pand anders. De prijs hangt onder andere af van de moeilijkheidsgraad van het dak, de materiaalkeuze en de afwerking. 
Bent u benieuwd wat een dak op uw pand gaat kosten? Neem direct contact met ons op en vraag gratis een offerte aan.

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor een rieten dak ?
Voor nieuwe daken zijn deze niet aanwezig. Voor bestaande rietgedekte panden zijn deze er soms wel, wanneer er opnieuw gedekt moet worden. Soms zijn er voor monumentale panden subsidies. Voor dit soort subsidies hangt veel af van de gemeente waar het pand staat en het beleid dat zij voert, de ouderdom van het pand, etc. Zelfs kan het per gemeente, per jaar verschillen. Er kan een gemeentelijke, een provinciale en een landelijke regeling van toepassing zijn. De randvoorwaarden zijn voor alle drie de regelingen verschillend. Des te ouder een pand is, en des te gezichtsbepalender het is, des te meer kans u maakt. 
Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen, bij dezelfde gemeente te vragen waar u navraag kunt doen naar de provinciale regeling en bij de provincie te vragen naar een ingang op landelijk nivo. Meestal zijn dit potjes met een beperkt budget, dus is het goed om, indien u over een aantal jarenen plannen heeft, nu reeds informatie in te winnen. 
Deze regelingen gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook voor overige rietgedekte objecten, bijvoorbeeld schuren en hooibergen (zo wordt voor het in oude staat terug brengen van hooibergen vaak subsidie verleend indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg).
Voor rijksmonumenten geldt (onder bepaalde voorwaarden) een aftrekregeling voor onderhoudskosten bij de belastingdienst. Ook het vervangen van het oude rieten dak valt hieronder. 

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS (SEEH)

De overheid heet nieuw leven geblazen in de regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, ook wel SEEH. Voor deze regeling is een totaal subsidiebedrag van €84 miljoen beschikbaar gesteld. In het kort behelst de regeling dat een woningeigenaar (die dan ook bewoner moet zijn) 2 energiebesparende maatregelen uit moet voeren om in aanmerking te komen voor subsidie.

De subsidie moet aangevraagd worden door de eigenaar (tevens bewoner) van het pand. Er gelden een aantal voorwaarden, waaronder de minimale oppervlakte van het te isoleren gedeelte en een minimale isolatiewaarde van de aan te brengen isolatie (Rd=3,5).


De regeling loopt van 15 augustus 2019 t/m 31 december 2020. Er kan door de eigenaar subsidie aangevraagd worden vanaf 2 september 2019 en pas nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Riet wordt door de overheid niet gezien als een isolatiemateriaal. Het aanbrengen van een rieten dak (zelfs al zou deze een Rd waarde halen van 3,5 of hoger) valt dus niet onder deze subsidieregeling. Het aanbrengen, door de rietdekker, van extra aanvullende isolatie valt natuurlijk wel onder de regeling.

Wanneer bij renovatie (ook bij vervanging van een traditioneel gebonden dak door een schroefdak) meer dan 25% van de gebouwschil gerenoveerd wordt is volgens de wet sprake van een zogenaamde ingrijpende renovatie aan de schil. In dat geval gelden de isolatie-eisen voor nieuwbouw: er moet een Rc van 6 m²K/W gehaald worden. Riet op een 18 mm. plaat kent een Rd van 1,5. Om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen zal de aangebracht isolatie dan een Rd moeten hebben van 4,5.

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-én-bewoner. Mocht u, of uw opdrachtgever, nog vragen hebben dan kunt u bellen met het nummer van de RVO: 088-0424242.

NB: naast deze regeling blijft het lage BTW tarief (9% BTW) gelden op het aanbrengen van isolatiemateriaal.