Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS (SEEH)

De overheid heet nieuw leven geblazen in de regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, ook wel SEEH. Voor deze regeling is een totaal subsidiebedrag van €84 miljoen beschikbaar gesteld. In het kort behelst de regeling dat een woningeigenaar (die dan ook bewoner moet zijn) 2 energiebesparende maatregelen uit moet voeren om in aanmerking te komen voor subsidie.

De subsidie moet aangevraagd worden door de eigenaar (tevens bewoner) van het pand. Er gelden een aantal voorwaarden, waaronder de minimale oppervlakte van het te isoleren gedeelte en een minimale isolatiewaarde van de aan te brengen isolatie (Rd=3,5).


De regeling loopt van 15 augustus 2019 t/m 31 december 2020. Er kan door de eigenaar subsidie aangevraagd worden vanaf 2 september 2019 en pas nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Riet wordt door de overheid niet gezien als een isolatiemateriaal. Het aanbrengen van een rieten dak (zelfs al zou deze een Rd waarde halen van 3,5 of hoger) valt dus niet onder deze subsidieregeling. Het aanbrengen, door de rietdekker, van extra aanvullende isolatie valt natuurlijk wel onder de regeling.

Wanneer bij renovatie (ook bij vervanging van een traditioneel gebonden dak door een schroefdak) meer dan 25% van de gebouwschil gerenoveerd wordt is volgens de wet sprake van een zogenaamde ingrijpende renovatie aan de schil. In dat geval gelden de isolatie-eisen voor nieuwbouw: er moet een Rc van 6 m²K/W gehaald worden. Riet op een 18 mm. plaat kent een Rd van 4,42. Om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen zal de aangebracht isolatie dan een Rd moeten hebben van 1,58.

NB: naast deze regeling blijft het lage BTW tarief (9% BTW) gelden op het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Update: 01-01-2021 Er is nog steeds subsidie aan te vragen via een nieuwe regeling, meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het rvo: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde